Tagged: radca prawny wrocław

Rozwód z orzeczeniem o winie: dowody. Porady prawne, adwokat Katowice

Rozwód z orzeczeniem o winie pozwala na przypisanie jednemu z małżonków całkowitą odpowiedzialność za rozpad związku. Jednak udowodnienie winy jednej ze stron może nie być łatwe – zgromadzenie i przedstawienie odpowiednich dowodów jest niezbędnym...